Schietvereniging Willem Tell is een sportvereniging en bestaat, net als andere sportverenigingen, uit leden die de sport beoefenen.
De schietsport wijkt in een belangrijk punt af op andere sporten en dat is de omgang met vuurwapens.
Het lidmaatschap van een schietvereniging is om die reden aan strengere eisen gebonden die deels door de overheid zijn bepaald.
Op deze pagina's kunt u lezen welke procedure wij hanteren om het lidmaatschap aan te vragen,
hoe u uw lidmaatschap kunt beëindigen en wat (aankomende) leden en de vereniging van elkaar mogen verwachten,