Algemeen

 

De grond en gebouwen zijn volledig eigendom van de vereniging. Het onderhoud hieraan moet dus door onszelf worden gedaan. Van de leden wordt verwacht dat zij zich hiervoor inzetten. Tevens wordt van leden verwacht dat zij zich willen inspannen voor de vereniging als er wedstrijden of andere evenementen worden georganiseerd op de banen van Willem Tell.

 

Opvang nieuwe leden

 

Voor opvang van nieuwe leden (vanaf 18 jaar) wordt periodiek een introductiecursus georganiseerd. Deze cursus is verplicht voor alle nieuwe leden en bestaat uit acht bijeenkomsten. De kosten van deze cursus komen voor rekening van de vereniging. De cursusavonden tellen niet mee als aantekening voor het aspirant-lidmaatschap.

 

Bij voldoende deelname wordt de introductiecursus afgesloten met de uitreiking van een certificaat. Indien de deelname aan de introductiecursus onvoldoende wordt bevonden, kan dit gevolgen hebben voor de behandeling van de aanvraag van een eigen vuurwapen.

 

Statuten en huishoudelijk reglement

 

Uiteraard beschikt Willem Tell over statuten en een huishoudelijk reglement. Hierin staan alle rechten en plichten vermeld die de leden en de vereniging naar elkaar hebben. De statuten en het huishoudelijk reglement liggen voor leden, aspirant-leden en belangstellenden ter inzage bij de vereniging.